Výsledky vyhľadávania

  1. NEUMANNOVÁ, Anna et al. Podnik a podnikanie : praktikum. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 151 s. ISBN 978-80-225-2360-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
  2. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 347 s. ISBN 80-89085-46-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]