Výsledky vyhľadávania

 1. GREGUŠOVÁ, Anna. Využitie moderných nástrojov riadenia nákladov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. VARGOVÁ, Nikola. Rozpočet ako nástroj riadenia vnútropodnikových útvarov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. DOMORÁKOVÁ, Nikoleta. Vývoj cien nehnuteľností vo väzbe na vývoj úrokových sadzieb hypotekárnych úverov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. PAVLISOVÁ, Magdaléna. Využitie nákladového controllingu na oceňovanie vnútropodnikových výkonov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. NOVOTA, Milan. Využitie metódy Activity Based Costing v riadení nákladov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 101 s.
  kniha

  kniha

 6. KAFÚNKOVÁ, Monika. Využitie nákladového controllingu na oceňovanie vnútropodnikových výkonov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. RAJCSÁNYIOVÁ, Lucia. Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 98 s.
  kniha

  kniha

 8. ORÁVIKOVÁ, Damiána. Využitie nákladového a manažérskeho účtovníctva pre potreby rozhodovania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. VAŠŠ, Vladimír. Moderné metódy zostavovania rozpočtov podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. SUROVÁ, Marcela. Využitie kalkulácie cieľových nákladov pre strategické riadenie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha