Výsledky vyhľadávania

 1. DOMORÁKOVÁ, Nikoleta. Vývoj cien nehnuteľností vo väzbe na vývoj úrokových sadzieb hypotekárnych úverov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. RAJCSÁNYIOVÁ, Lucia. Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 98 s.
  kniha

  kniha

 3. ORÁVIKOVÁ, Damiána. Využitie nákladového a manažérskeho účtovníctva pre potreby rozhodovania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. VAŠŠ, Vladimír. Moderné metódy zostavovania rozpočtov podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. SUROVÁ, Marcela. Využitie kalkulácie cieľových nákladov pre strategické riadenie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. JURČIŠINOVÁ, Tatiana. Moderné metódy zostavovania rozpočtov podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. PAVLISOVÁ, Magdaléna. Využitie nákladového controllingu na oceňovanie vnútropodnikových výkonov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. NOVOTA, Milan. Využitie metódy Activity Based Costing v riadení nákladov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 101 s.
  kniha

  kniha

 9. KAFÚNKOVÁ, Monika. Využitie nákladového controllingu na oceňovanie vnútropodnikových výkonov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. KUBOVICS, Roman. Kalkulácia nákladov životného cyklu produktu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha