Výsledky vyhľadávania

 1. SEMAFOR 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. SEMAFOR 2011 : zborník abstraktov : Košice, 6.-7. október 2011. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [72] s. ISBN 978-80-225-3262-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Proces konvergencie finančného výkazníctva v SR k IAS/IFRS v oblasti oceňovania pohľadávok a záväzkov : dizertačná práca. Škol. Tatiana Varcholová. Bratislava, 2009. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. VASILOVÁ, Michaela. Teórie rizika a ich aplikácia v riadení podniku : dizertačná práca. Škol. Tatiana Varcholová. Košice, 2008. [111] s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. GALLOVÁ, Jana. Metóda EVA a jej využitie pri hodnotení finančnej výkonnosti podnikov v podmienkach Slovenskej republiky : dizertačná práca. Škol. Tatiana Varcholová. Košice, 2007. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. DRÁBEK, Josef - JELAČIČ, Denis. Investment projects. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 64 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Acta oeconomica Cassoviensia no 9. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005. 274 s. ISBN 80-225-2038-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Acta oeconomica Cassoviensia no 8. Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2004. 256 s. ISBN 80-225-1844-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. RIMARČÍK, Marián. Využitie metód value-at-risk na meranie kurzového rizika : dizertačná práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2004. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. VARCHOLOVÁ, Tatiana. Nové tendencie v manažmente rizika : inauguračná prednáška : odbor: Ekonomika a manažment podniku. Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2004. 40 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 80-225-1801-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. Acta oeconomica Cassoviensia no 7. Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. 365 s. ISBN 80-225-1713-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]