Výsledky vyhľadávania

 1. ANTOLOVÁ, Anna. Hodnotenie rizika podnikateľských projektov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. KOVAČOVIČOVÁ, Petra. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj finančného riadenia podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SABOLOVÁ, Lea. Meranie finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 83 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. OLŠAVOVÁ, Zuzana. Využitie metódy pyramídových rozkladov ekonomických ukazovateľov v riadení výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ZAJAROŠ, Dušan. Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BABJAKOVÁ, Kvetoslava. Predikčne orientovaná finančná analýza vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2012. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. SABOL, Ivan. Analýza nákladov podniku a možnosti ich znižovania prostredníctvom eliminácie neproduktívnych činností : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2012. 87 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. FIĽARSKÁ, Jana. Návrh možností zvyšovania ukazovateľov finančnej výkonnosti v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2012. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BESLEROVÁ, Stela. Metódy stanovenia hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2011. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. KASANIČOVÁ, Martina. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj finančného riadenia podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2011. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha