Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 18  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0048945 xcla^"
 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. ČEPELOVÁ, Anna. [Kvantitatívne metódy v riadení podniku]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISSN 1335-9746, 2006, roč. 5, č. 9, s. 108-110. Recenzia na: Kvantitatívne metódy v riadení podniku / Martin Vološin a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2123-X.
  článok

  článok

 3. VAVRINČÍK, Pavel. Inovačný potenciál a reinžiniering v SR. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISSN 1335-9746, 2006, roč. 5, č. 10, s. 35-42.
  článok

  článok

 4. VAVRINČÍK, Pavel - WIENEROVÁ, Iveta. Vývoj vybraných odvetví priemyslu v Slovenskej republike. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2006. ISSN 1336-4103, 2006, roč. 4, č. 2, s. 73-83.
  článok

  článok

 5. VAVRINČÍK, Pavel - WIENEROVÁ, Iveta. Paradox produktivity v podnikovej sfére. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2005. ISSN 1335-9746, 2005, roč. 4, č. 8, s. 35-45.
  článok

  článok

 6. MESÁROŠ, František. [Informačné systémy a reinžiniering v podnikovom manažmente]. In Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2003. ISSN 1336-4103, 2003, roč. 1, 1, s. 85. Recenzia na: Informačné systémy a reinžiniering v podnikovom manažmente / Štefan Čarnický - Pavel Vavrinčík. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. - ISBN 80-225-1725-9.
  článok

  článok

 7. VAVRINČÍK, Pavel. Vývoj výkonnosti priemyselných odvetví v Slovenskej republike. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISSN 1335-9746, 2002, roč. 1, č. 2, s. 61-75.
  článok

  článok

 8. VAVRINČÍK, Pavel - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Prístup k tvorbe reinžinieringových procesov vo vybraných strojárskych a elektrotechnických firmách na východnom Slovensku. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 2, s. 245-254.
  článok

  článok

 9. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VAVRINČÍK, Pavel. Prieskum podnikateľskej etiky vo vybranej firme. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov EU, 2001. ISSN 1335-4582, november 2001, roč. 3, č. 8, s. 42-45.
  článok

  článok

 10. VAVRINČÍK, Pavel. Základná charakteristika a smery rozvoja priemyslu v Prešovskom kraji. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. ISSN 0323-262X, 1999, roč. 28, č. 1, s. 64-72.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.