Výsledky vyhľadávania

  1. MORAVČÍK, Oto. [Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania]. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 4, s. 104-106. Recenzia na: Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania / Jarmila Vidová ; recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4090-2.
    článok

    článok

  2. MORAVČÍK, Oto. Investment processes and their impact on investment in housing. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1. Recenzia na: Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania / Jarmila Vidová ; recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4090-2. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2512>
    článok

    článok