Výsledky vyhľadávania

 1. PROSTINÁKOVÁ, Petra. Štruktúra, oceňovanie a vykazovanie finančného majetku v konkrétnej poisťovni : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. KOVÁČOVÁ, Emília. Systém správy a riadenia poisťovne v kontexte zmien novej legislatívy : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 3. MIKULAJ, Martin. Uplatnenie etických princípov v poisťovacej činnosti a ich vplyv na účtovníctvo a audit v poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 4. HREHOVÁ, Viktória. Správa a riadenie rizík v poisťovni a vykázanie týchto informácií v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 94 s.
  kniha

  kniha

 5. DUBISOVÁ, Simona. Právne, účtovné a daňové aspekty založenia a vzniku účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. SALLAI, Ernest. Klasifikácia, účtovanie a vykazovanie pohľadávok v podnikateľskej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. MÓZES, Franciska. Účtovná uzávierka a účtovná závierka v podvojnom účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. HORECKÁ, Helena. Štruktúra, oceňovanie a vykazovanie vlastných a cudzích zdrojov poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠILHAVÍKOVÁ, Miriama. Sledovanie a vyhodnocovanie kapitálovej vybavenosti poisťovní vo väzbe na nové pravidlá smernice Solvency II a IFRS 4 : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Vybraná finančná analýza komerčnej poisťovne : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha