Výsledky vyhľadávania

 1. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. OLEXOVÁ, Romana. Online marketing v marketingovej komunikácii služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2014. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BENČO, Jozef et al. Ekonomika verejných služieb. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 333 s. ISBN 978-80-557-0323-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. BENEŠOVÁ, Dana. Aspekty účinnej adaptácie a využitia informačných a komunikačných technológií v podnikoch služieb podporujúce ich konkurencieschopnosť : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 46 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3309-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. ŠIKULA, Milan. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti: Martin Potůček, Juraj Sipko. Bratislava : Veda, 2010. 695 s. [33 AH]. ISBN 978-80-7144-179-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. GULÁŠ, Pavel. Liberalizácia trhu telekomunikačných služieb na Slovensku : dizertačná práca. Škol. Valéria Michalová. Bratislava, 2007. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MICHALOVÁ, Valéria. K niektorým otázkam merania a hodnotenia objemu služieb v spotrebe : kandidátska dizertačná práca. Škol. Peter Kružliak. Bratislava, 1977. 205 s.
  kniha

  kniha