Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar - DAŇO, Ferdinand. Transferovateľné zručnosti : pre 3. stupeň štúdia. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [144 s.] [7,2 AH]. KEGA 001 EU-4/2017. ISBN 978-80-7598-484-5.
 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. Marketing orientovaný na seniorov. Recenzenti: Elena Horská, Valéria Michalová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 112 s. [7,65 AH]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4375-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MICHALOVÁ, Valéria - MACKOVÁ, Dominika. Offshoring a tvorba pracovných miest v sektore služieb. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 592-608.
  článok

  článok

 4. MICHALOVÁ, Valéria. Služby v ére samostatného Slovenska. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 28, s. 604-619.
  článok

  článok

 5. MICHALOVÁ, Valéria - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Obchodno-podnikateľské služby. Recenzentky Anna Remišová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 316 s. [19,21 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/8kuQV6ELvy> ISBN 978-80-225-3865-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 6. MICHALOVÁ, Valéria. Infraštruktúra ako činiteľ stavu podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti regiónov cestovného ruchu SR. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 451-458, CD-ROM.
  článok

  článok

 7. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Služby v poznatkovej ekonomike - prípadové štúdie. Recenzentky Valéria Michalová, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 107 s. [6,86 AH]. ISBN 978-80-225-3718-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 8. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Inovácie v službách - prípadové štúdie. Recenzentky Valéria Michalová, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 100 s. [6,06 AH]. ISBN 978-80-225-3790-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 9. MICHALOVÁ, Valéria - BENEŠOVÁ, Dana - ŠŤASTNÁ, Jana. Služby v modernej ekonomike. Recenzenti Anna Remišová, Viera Kubičková. 2. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 291 s. [17,93 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/t7yQN4U7D2> ISBN 978-80-225-3767-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 10. MICHALOVÁ, Valéria - HOLUBCOVÁ, Ivana. Sektor služieb v turbulentnom období a nové výzvy pre jeho rast. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 491-500.
  článok

  článok