Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍKOVÁ, Hana. Efektívne medzinárodné marketingové stratégie firiem v procese ich penetrácie na nové teritóriá : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Súčasný vývoj spotrebiteľských trendov v kontexte modifikácií medzinárodných marketingových stratégií firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2014. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Tendencie vývoja medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských subjektov finančného sektora pôsobiacich v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2013. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ŠIMOROVÁ, Lenka. Dosahy hospodárskej krízy na zmeny medzinárodných dimenzií Corporate Identity : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2013. 164 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. RATKOVSKÁ, Gabriela. Špecifiká budovania corporate identity nefiremných subjektov s aplikáciou na možnosť zvyšovania medzinárodného imidžu krajiny, regiónu či sídla : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2011. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. LIPTÁKOVÁ, Elena. Rast významu spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) v medzinárodnom podnikaní : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2011. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Operácie v zahraničnom obchode. dotlač. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 279 s. [17,644 AH]. ISBN 978-80-225-2998-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 8. FERENČÍKOVÁ, Soňa et al. Stratégia medzinárodného podnikania : vybrané kapitoly. 2. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2008. 221 s. ISBN 978-80-225-2635-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OBADI, Saleh Mothana. Integračné zoskupenie juhovýchodnej Ázie a zahraničnoobchodné vzťahy so Slovenskom a s Európskou úniou. Recenzenti: Otília Zorkóciová, Lenka Adamcová. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 85 s. VEGA SAV 2/3138/23. ISBN 80-7144-142-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Komunikácia v medzinárodnom marketingu firiem : vybrané aspekty. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 146 s. ISBN 80-225-1824-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 1]