Výsledky vyhľadávania

 1. REŽOVÁ, Lucia. Konkurencieschopnosť vinárskych firiem na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2020. 97 s.
  kniha

  kniha

 2. LACKO, Martin. Budovanie medzinárodne úspešnej značky ako významného faktora konkurencieschopnosti firiem na medzinárodných trhoch (HESTA, s. r. o.) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. OZANIAKOVÁ, Nikola. Nestabilita spotrebiteľských cien, identifikovaná WEF ako jedno z globálnych ekonomických rizík, jej dosahy na marketingové stratégie firiem (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. KEBLOVSKÁ, Natália. Aplikácia princípov marketingu trvalo udržateľného rozvoja v podnikateľských stratégiách firiem na medzinárodných trhoch, pozitíva verzus negatíva (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVÁČ, Juraj. Budovanie značky - faktor zvyšovania konkurencieschopnosti firmy : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 6. NEMLEINOVÁ, Martina. Konkurencieschopnosť medzinárodných IT spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. NOGOVÁ, Kristína. Start-up firmy - podstata ich konkurenčných výhod na medzinárodných trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha

 8. MINÁR, Tomáš. Možnosti efektívneho vstupu slovenských firiem na trhy Západného Balkánu : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 94 s.
  kniha

  kniha

 9. GÁLISOVÁ, Zuzana. Migrácia a jej dosahy na zmeny marketingových stratégií firiem : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. JURKOVIČOVÁ, Jaroslava. Medzinárodná komunikačná stratégia firiem (s aplikáciou na špecifiká konkrétnej firmy- firiem) : bakalárska práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha