Výsledky vyhľadávania

 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Waste Management of EU Countries Related to Circular Economy Issues. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 360-366 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Vplyv globalizácie na vývoj medzinárodného obchodu a význam cirkulárnej ekonomiky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 85-97 online. VEGA 1/0420/19, I-19-103-0.
  článok

  článok

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Quality of Well-being and Environment Concerning the Level of Economic Prosperity Measured by GDP per capita. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 930-941 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 4. SCHWEIGHOFER, Lenka - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Self-assessment as a Way of Achieving and Sustaining Business Excellence. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 110-120 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Environmental Economics - Solutions for Plastic Waste Recycling. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 487-495 CD-ROM. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Mojej školskej mame - Obchodnej fakulte k jej životnému jubileu. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 120-124.
  článok

  článok

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - SCHWEIGHOFER, Lenka. Comparison of Appraisal Approaches of Organizations in the Czech Republic and the Slovak Republic Through the National Quality Award Framework - Using EFQM Model. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 2, pp. 376-382 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Green Roof´s Project - Environmental Solution for the People and the Company. In Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). - Riga : Landmark SIA, 2019. ISBN 978-9984-891-06-4, s. 59-75 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - NOGOVÁ, Kristína. The Growing Importance of Startups in the Competitive Environment of International Markets. In Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities : Collective Monograph in 3 Vol. - Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. ISBN 978-83-937354-6-4, pp. 49-73. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 10. ZORKÓCIOVÁ, Otília - SCHWEIGHOFER, Lenka. Evaluation of the Excellence of Companies in Europe by Applying the EFQM Model. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 1637-1645 online. VEGA 1/0546/17, VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok