Výsledky vyhľadávania

 1. KOČENDA, Evžen. Survey of Volatility and Spillovers on Financial Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 3, p. 293-305.
  článok

  článok

 2. BRŮHA, Jan - KOČENDA, Evžen. Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 3, s. 366-383.
  článok

  článok

 3. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Dopady vlastnické struktury,firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-25.
  článok

  článok

 4. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - VOZÁROVÁ, Pavla. Vliv přímých zahraničních investic na dodavatelské vztahy a postavení domácích výrobců meziproduktů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 4, s. 391-409.
  článok

  článok

 5. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Firm survival in new EU member states. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4421-4, p. 20 online.
  článok

  článok

 6. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - NOVOTNÝ, Jan. Shluková analýza skoků na kapitálových trzích. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 2, s. 127-144.
  článok

  článok

 7. FRENSCH, Richard - HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Trade in parts and components across Europe. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 3, s. 236-262.
  článok

  článok

 8. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Determinanty evropského zahraničního obchodu: instituce, kultura, infrastruktura a geografie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 5, s. 624-640.
  článok

  článok

 9. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - SHAMSHUR, Anastasiya. Efektivita evropských firem. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 3, s. 303-322.
  článok

  článok

 10. FRENSCH, Richard - HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Obchod s finálními statkami v Evropské unii: analýza pomocí gravitačního modelu. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISSN 0032-3233, 2013, roč. 61, č. 6, s. 715-734.
  článok

  článok