Výsledky vyhľadávania

 1. BELMILOUD, Majid. [Európska únia]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2007. ISSN 1336-1732, Jún 2007, roč. 6, č. 2, s. Recenzia na: Európska únia / Ľudmila Lipková a kolektív. - 2006 ; Bratislava : Sprint vfra. - ISBN 80-89085-65-2.
  článok

  článok

 2. MRÁZ, Stanislav. Deti v medzinárodnom práve humanitárnom. In Acta academica karviniensia. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2007. ISSN 1212-415X, 2007, č. 1, s. 121-129.
  článok

  článok

 3. MRÁZ, Stanislav. OSN v tieni Spojených štátov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2007. ISSN 1336-1562, 2007, roč. 5, č. 1, s. 51-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0062842/MV2007-1.pdf>
  článok

  článok

 4. MRÁZ, Stanislav. Postavenie a pobyt slovenských občanov na území Českej republiky a českých občanov na území Slovenskej republiky. In Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy : sborník : III. mezinárodní konference 2007 : 11. květen 2007, Luhačovice, Česká republika. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. ISBN 978-80-7314-111-0, s. 25-27.
  článok

  článok

 5. MRÁZ, Stanislav. Štruktúra medzinárodných organizácií. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky = actual issues in world economics and politics. - Bratislava : Ekonóm, 2006. ISSN 1337-0715, 2006, roč. 1, č. 2, s. 5-10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0062500/A2006-2.pdf>
  článok

  článok

 6. MRÁZ, Stanislav. Medzinárodná zodpovednosť bojujúcich štátov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2003. ISSN 1336-1562, 2003, roč. 1, č. 2, s. 83-96. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0013025/MV2003-2.pdf>
  článok

  článok

 7. MRÁZ, Stanislav. Jednotlivec a medzinárodnoprávna subjektivita. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. Almanach 2003. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1770-4, s. 120-125.
  článok

  článok

 8. MRÁZ, Stanislav. Imunity a výsady. In Medzinárodné otázky : revue pre medzinárodnú politiku, právo, hospodárstvo a kultúru. - Bratislava : Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1997. ISSN 1210-1583, 1997, roč. 6, č. 4, s. 54-70.
  článok

  článok

 9. MRÁZ, Stanislav. Súčasné dimenzie medzinárodnej bezpečnosti a jej záruky. In Medzinárodné otázky : časopis pre medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru. - Bratislava : Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1996. ISSN 1210-1583, 1996, roč. 5, č. 1, s. 24-33.
  článok

  článok