Výsledky vyhľadávania

 1. BOBÁKOVÁ, Viktória et al. Ekonómia novej ekonomiky v procese globalizácie. Rzeszow : Cezhraničný výskumný ústav, 2008. 234 s. ISBN 83-8078-0637-01-0.
 2. ŠLOSÁROVÁ, Anna. [ Cash flow ]. Rec. Anna Šlosárová. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi s prílohou. - Bratislava : SÚVAHA, 2004. ISSN 1335-2024, 2004, roč. 12, č. 5, s. 183. Recenzia na: Cash flow / Jaroslav Sedláček. - Brno : Computer Press, 2003. - ISBN 80-7226-875-9.
  článok

  článok

 3. SEDLÁČEK, Jaroslav - SLÁVIK, Štefan - SZARKOVÁ, Miroslava. Příčiny úspěšnosti podniku. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. ISSN 0323-262X, 2003, roč. 32, č. 1, s. 75-86.
  článok

  článok

 4. SEDLÁČEK, Jaroslav - HVOŽDAROVÁ, Jana. Analýza konsolidovaných účtovných výkazov (kvantitatívny prístup) / 1. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2002. ISSN 1335-2024, 2002, roč. 10, č. 2, s. 47-49.
  článok

  článok

 5. SEDLÁČEK, Jaroslav - HVOŽDAROVÁ, Jana. Analýza konsolidovaných účtovných výkazov (kvantitatívny prístup). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2002. ISSN 1335-2024, 2002, roč. 10, č. 3, s. 142-143.
  článok

  článok

 6. SEDLÁČEK, Jaroslav - HVOŽDAROVÁ, Jana. Analýza konsolidovaných účtovných výkazov (kvantitatívny prístup). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2002. ISSN 1335-2024, 2002, roč. 10, č. 4, s. 196-199.
  článok

  článok

 7. SEDLÁČEK, Jaroslav - HVOŽDAROVÁ, Jana. Analýza konsolidovaných účtovných výkazov (fundamentálny prístup). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2001. ISSN 1335-2024, 2001, roč. 9, č. 10, s. 330-332.
  článok

  článok