Výsledky vyhľadávania

 1. MOLNÁR, Pavol. Návrh a implementácia stratégie online marketingu v neziskovej organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 2. MOLNÁR, Pavol. Ecmascript : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. ČUPKA, Miroslav. Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy uplatňovaním benchmarkingovej metodológie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2015. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. FIGULI, Ivan. Model otvorených environmentálnych inovácií vo vybranej firme : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2015. 91 s.
  kniha

  kniha

 5. SPÁČ, Jozef. Meranie prínosov environmentálnej inovácie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. BUDAY, Patrik. Manažment environmentálnych inovácií : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. BELKOVÁ, Mária. Evaluation of efficiency of environmental innovations : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2014. 95 s.
  kniha

  kniha

 8. ĎURŽOVÁ, Zuzana. Innovation management and sustainability of sources : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2014. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. JAŠOVÁ, Magdaléna. Environmental innovation management in SME-s : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2014. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. KEČKÉŠOVÁ, Martina. Metrics and assessment system (LCA) for innovations in SMEs : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Molnár. Bratislava, 2013. 90 s.
  kniha

  kniha