Výsledky vyhľadávania

 1. RICHNÁK, Patrik - PORUBANOVÁ, Klaudia. Innovations in Logistics : Digitalization Challenges in Logistics. Reviewers: Peter Markovič, Ľuboslav Szabo, Pavol Molnár, Ivana Ljudvigová. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 144 s. [7,70 AH]. I-19-104-00 (90%), VEGA 1/0066/17 (10%). ISBN 978-80-7598-627-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. RICHNÁK, Patrik - RUŽIČKA, Tomáš - ŠVEJDOVÁ, Natália. Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-19-104-00 : doba riešenia projektu - rok 2019. Posudzovatelia: Daniela Sivašová, Pavol Molnár. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky, 2019. 81 s. I-19-104-00.
 3. Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. Recenzenti: Pavol Molnár, Róbert Hanák. 1. vydanie. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. CD-ROM 42 s. [2,02 AH]. ISBN 978-80-225-4494-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BOOROVÁ, Brigita et al. Optimalizácia dodávateľského reťazca v rámci obstarávania tovarov v podniku. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 4-9 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. BOOROVÁ, Brigita et al. Fresh logistika a zabezpečenie dodávateľského reťazca vo vybranom podniku. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 10-16 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. RAKOVSKÁ, Júlia. Úloha a postavenie územnej samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 34-42 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Kvalita 4.0. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 17-25 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MELICH, Pavel - MÉZES, Dávid. Vplyv podnikov strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky na vybrané ciele udržateľného rozvoja. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 26-33 CD-ROM. I-18-105-00.
  článok

  článok

 9. Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Patrik Richnák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 84 s. [6,55 AH]. I-18-102-00. ISBN 978-80-225-4539-6.
 10. RICHNÁK, Patrik - RUŽIČKA, Tomáš - KUCHTA, Martin. Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-18-102-00 : doba riešenia rok 2018. Posudzovatelia: Ivan Brezina, Pavol Molnár. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky, 2018. 68 s. I-18-102-00.