Výsledky vyhľadávania

 1. KUMOROVÁ, Michaela. Analýzy v MS Excell 2013 a ich využitie v podnikovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. MELEGOVÁ, Katarína. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. KOLTÁŠ, Filip. Procesné riadenie organizácie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. SZABÓ, Štefan. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II v oblasti SCM : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 39 s.
  kniha

  kniha

 5. BORZA, Peter. Návrh zmeny funkcionality informačného systému v kníhkupectve : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. POLLÁKOVÁ, Katarína. Trendy v monitorovaní a meraní procesov v podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. TICHÝ, Martin. Dopravné informačné systémy : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. MICHALKO, Vladislav. Reinžiniering interných podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. MÜLLEROVÁ, Gabriela. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II v oblasti CRM : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠVEC, Matej. Možnosti využitia e-learningu vo výučbe na vysokých školách : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2014. 62 s.
  kniha

  kniha