Výsledky vyhľadávania

 1. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. II. Reviewers: Miroslav Tóth, Petr Suchánek. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 126 s. VEGA 1/0569/18. ISBN 978-80-210-9499-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ŠVEJDOVÁ, Nikola. Možnosti uplatnenia podnikovej diagnostiky v znaleckej činnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2018. 163 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. RYBÁROVÁ, Daniela. Aplikácia stresových techník v manažmente rizika podniku : habilitačná práca. Oponent: Helena Majdúchová... [et al.]. Bratislava, 2017. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. RYBÁROVÁ, Daniela. Aplikovaná analýza rizika v podmienkach znaleckej praxe : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 42 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4423-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 5. NEUMANNOVÁ, Anna et al. Podnik a podnikanie : praktikum. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 151 s. ISBN 978-80-225-2360-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 6. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 347 s. ISBN 80-89085-46-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]