Výsledky vyhľadávania

 1. BÓDY, Glória. Vplyv krízy na výkonnosť vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. REJDA, Nikolas. Hodnotenie efektívnosti vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠVARNÁ, Adriána. Zamestnanosť v podnikoch na Slovensku v kontexte cieľov politiky Európa 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 4. KAŽIMÍR, Michal. Analýza nezamestnanosti v krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. JARNÁ, Henrieta. Regionálne rozdiely životnej úrovne obyvateľov Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2017. 81 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MATISOVÁ, Viktória. Zamestnanosť v krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2017. 86 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. BURÍKOVÁ, Martina. Analýza priemyselnej produkcie v podmienkach Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2017. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. BISKUP, Tadeáš. Produktivita a jej vplyv na výkonnosť ekonomiky Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2017. 90 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. TÓTHOVÁ, Nikoleta. Kríza a dlhodobá nezamestnanosť : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2017. 52 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MARSCHALLOVÁ, Renáta. Vplyv vzdelania na zamestnanosť a nezamestnanosť v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2017. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha