Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 19  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0068298 xcla^"
 1. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta - MIČIAK, Martin - KOŇUŠÍKOVÁ, Ľubica. Hodnotenie aktívnej politiky trhu práce. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = International Scientific Journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2017. ISSN 2336-2561, 2017, č. 1, s. 22-33.
  článok

  článok

 2. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta et al. Problémy aktívnej politiky trhu práce. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = International Scientific Journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2017. ISSN 2336-2561, 2017, č. 2, s. 1-9.
  článok

  článok

 3. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta et al. Identifikácia prístupov ku kvantifikácii hodnoty ľudského kapitálu. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 3, s. 43-53.
  článok

  článok

 4. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta et al. Efektívnosť investícií do ľudského kapitálu. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 43-55.
  článok

  článok

 5. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta et al. Efektívnosť využívania ľudského kapitálu podnikoch. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 1, s. 58-66.
  článok

  článok

 6. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. The Importance of identification and analysis of educational needs for investment in human capital. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2014. ISSN 1335-4205, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 86-92.
  článok

  článok

 7. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Ľudský kapitál v teórii a praxi. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 1, s. 25-27.
  článok

  článok

 8. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Komparácia a klasifikácia prístupov k vymedzeniu postavenia ľudského kapitálu v podniku a ekonomike. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 333-343.
  článok

  článok

 9. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Priame zahraničné investície v období recesie. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 4, s. 20-21.
  článok

  článok

 10. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Využitie diagnostického prístupu v oblasti efektívneho využívania ľudského kapitálu. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5, s. 247-252.
  článok

  článok