Výsledky vyhľadávania

 1. HLAVATÁ, Lucia. Riadenie služieb informačných technológií prostredníctvom štandardu ITIL : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2012. 50 s.
  kniha

  kniha

 2. PETRÁŠ, Lukáš. Databáza pre rozvrh hodín na EUBA a jej automatické napĺňanie z textového súboru programu Rozvrhy : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠČASNÁ, Pavlína. Aplikácie Business Objects – ich postavenie a úlohy v nových verziách systému SAP – transakčný systém : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2012. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. MIHÁLKA, Martin. Obsahová a štruktúrna analýza webovej stránky mesta a obce : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2011. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. PAVLÍK, Adam. Aplikácie umelej inteligencie v podnikových procesoch : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. JAVOROVÁ, Darina. Model informačného zabezpečenia procesov regionálneho rozvoja na VÚC a jeho aplikácia v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2011. 94 s.
  kniha

  kniha

 7. VREŠTIAK, Michal. Riadenie identít a prístupu v IS : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2011. 77 s.
  kniha

  kniha

 8. KUFČÁK, Michal. Web services a ich využitie v podnikateľskej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2011. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. KARAS, Peter. Modelovanie podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2011. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. KAJAN, Tomáš. Web services a ich využitie v podnikateľskej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Kastl. Bratislava, 2011. 65 s.
  kniha

  kniha