Výsledky vyhľadávania

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária. Postupy pri uzatváraní poistných zmlúv a ich špecifikácia. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 97-103 online.
  článok

  článok

 2. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 60-68.
  článok

  článok

 3. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Poistenie osôb. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 33-43.
  článok

  článok

 4. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Filmové dielo. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 25-32.
  článok

  článok

 5. STANKOVÁ, Monika. Identifikácia závislosti medzi vybranými demografickými ukazovateľmi a na zdravie orientovaným nákupným správaním spotrebiteľov. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 84-91.
  článok

  článok

 6. JURKOVIČOVÁ, Lujza - FIALKOVSKYI, Andrii - CHEKAN, Iryna. Innovation As a Competitive Advantage: A System View. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 44-59.
  článok

  článok

 7. STANKOVÁ, Monika. Súčasné trendy v Influencer marketingu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 90-96 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 8. LITOMERICKÝ, Juraj - STAŇO, Roman. Asymetrická informácia ako príčina nevybilancovaného vzťahu pri poskytovaní služieb v kontexte s udržateľným prístupom. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 71-77 online.
  článok

  článok

 9. JURKOVIČOVÁ, Lujza - MARHITICH, Viktoria - KUBINIY, Volodimir. Strategic Analysis of Regional Potential of Development. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 36-45 online.
  článok

  článok

 10. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Úrazové poistenie a plnenia z úrazového poistenia. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 46-54 online.
  článok

  článok