Výsledky vyhľadávania

 1. LEHOTSKÝ, Tomáš. Vznik, účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom v sústave podvojného účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. CHMARA, Norbert. Daňové a odvodové zaťaženie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a samostatne zárobkovej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. FABOVÁ, Veronika. Nenávratné finančné prostriedky pre regionálny rozvoj z fondov Európskej únie ako nenávratné cudzie prostriedky pre účtovné jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. KARCOLOVÁ, Silvia. Finančná analýza na báze účtovných výkazov : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. PÓSOVÁ, Michaela. Využitie informácií z perspektívneho prehľadu peňažných tokov na účely riadenia likvidity a solventnosti : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. TURANCOVÁ, Nikola. Aplikácia bilančnej politiky v oblasti účtovníctva v konkrétnej účtovnej jednotke : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. OSTRIHOŇ, Dávid. Zostavenie účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. MOKOŠ, Marek. Komparácia účtovných závierok mikro účtovnej jednotky, malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠMEHLÍKOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie finančného zdravia vybraného podniku na základe analýzy finančných ukazovateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. RUMANOVSKÁ, Denisa. Vplyv kurzových rozdielov na finančnú situáciu účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha