Výsledky vyhľadávania

 1. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - STRIČÍK, Michal. Zmena klímy a energetická účinnosť - cieľ stratégie Európa 2020 pre Slovensko. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 17-23. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal. Využitie obnoviteľných zdrojov energie k udržateľnému rastu. In NEMEC, Juraj. Investovanie v Európe – súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 8. november 2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1144-7, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HUDÁK, Jozef. Regionálny rozvoj. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 2, s. 74-75. Recenzia na: Regionálny rozvoj / Michal Stričík. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3173-3.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal et al. Vnímanie eLearningového vzdelávania študentmi PHF EU v Košiciach. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 186-195. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 5. FARKAŠOVSKÁ, Mária. [Prírodné zdroje a udržateľný rozvoj]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 15, s. 125-126. Recenzia na: Prírodné zdroje a udržateľný rozvoj / Michal Stričík a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2646-3.
  článok

  článok

 6. STEHLO, Pavol. [Agrárne služby]. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2004. ISSN 1335-6186, 2004, roč. 4, č. 4, s. 71-72. Recenzia na: Agrárne služby / Ivan Mojmír Zoborský, Jozef Laclavík, Michal Stričík. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003. - ISBN 80-8069-134-7.
  článok

  článok

 7. VETRÁKOVÁ, Milota. [Agrárne služby]. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. ISSN 1336-5452, 2004, roč. 1, č. 1, s. 28. Recenzia na: Agrárne služby / Ivan Mojmír Zoborský, Jozef Laclavík, Michal Stričík. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003. - ISBN 80-8069-134-7.
  článok

  článok