Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠ, Pavel. Možnosti uplatnenia princípov obehového hospodárstva v podmienkach vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. LENGYELOVÁ, Natália. Špecifiká založenia podniku v Slovenskej republike a vo vybranej krajine : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. PETIK, Lukáš. Ekonomicko - environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z odpadu v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Možnosti uplatnenia princípov obehového hospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. BUDZÁKOVÁ, Viktória. Ekonomicko - environmentálne aspekty nakladania s komunálnym odpadom v meste Levoča : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. HARBUĽÁK, Dušan. Ekonomicko - environmentálne aspekty zhodnocovania komunálneho odpadu z pohľadu občanov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. ČABALOVÁ, Alžbeta. Ekonomicko - environmentálne aspekty zhodnocovania komunálneho odpadu z pohľadu samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. DZURKOVÁ, Veronika. Ekonomicko - environmentálne aspekty využitia slnečnej energie : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 9. TKÁČOVÁ, Veronika. Ekonomická efektívnosť nakladania s komunálnym odpadom v SR : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha

 10. CHROBÁKOVÁ, Miroslava. Ekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha