Výsledky vyhľadávania

 1. STRÝČKOVÁ, Jolana. Zmeny v Zákonníku práce, odvodové a daňové stimuly súvisiace s duálnym vzdelávaním žiakov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 1, s. 76-85.
  článok

  článok

 2. STRÝČKOVÁ, Jolana. Informačný systém športu a financovanie športu zo štátneho rozpočtu podľa zákona o športe od 1.1.2016. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 6, s. 31-47.
  článok

  článok

 3. STRÝČKOVÁ, Jolana. Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 9-10, s. 24-43.
  článok

  článok

 4. STRÝČKOVÁ, Jolana. Mzdové veličiny a základné pravidlá pri ich aplikovaní v praxi od. 1.1.2016. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 4-5, s. 57-82.
  článok

  článok

 5. STRÝČKOVÁ, Jolana. Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1.1.2016. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 6-7, s. 98-130.
  článok

  článok

 6. STRÝČKOVÁ, Jolana. Sociálne zabezpečenie, daňové a administratívne povinnosti počas vyslania zamestnanca na výkon prác. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 8, s. 63-73.
  článok

  článok

 7. STRÝČKOVÁ, Jolana. Zdaňovanie príjmov zo športovej činnosti a sponzorského od 1.1.2016. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 4, s. 28-39.
  článok

  článok

 8. STRÝČKOVÁ, Jolana. Vplyv zárobkovej činnosti starobného a predčasného starobného dôchodcu na výšku jeho dôchodku. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2015, č. 2-3, s. 19-42.
  článok

  článok

 9. STRÝČKOVÁ, Jolana. Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1335-7034, 2015, roč. 20, č. 9, s. 24-30.
  článok

  článok

 10. STRÝČKOVÁ, Jolana. Zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku do systému sociálneho poistenia SR. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-1508, 2015, roč. 20, č. 12-13, s. 98-112.
  článok

  článok