Výsledky vyhľadávania

  1. VÝROST, Tomáš. Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 27 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3824-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]