Výsledky vyhľadávania

 1. BAŠTINCOVÁ, Anna - LAPKOVÁ, Marta. Výnosy a náklady v účtovnej závierke zostavenej podľa US GAAP. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 1-16.
  článok

  článok

 2. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonomická analýza modelu cenovej diferenciácie produkcie monopolu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 17-32.
  článok

  článok

 3. HUDEC, Miroslav. Alternatívny zber údajov pre štatistiku cestovného ruchu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 33-41.
  článok

  článok

 4. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Pyramidálny model na analýzu počtu pracujúcich. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 42-51.
  článok

  článok

 5. IVANIČOVÁ, Zlatica. Vybrané modely kompenzačnej politiky (teoretický prístup). In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 52-58. VEGA 312/11.
  článok

  článok

 6. KAREŠ, Ladislav - KRŠÍKOVÁ, Veronika. Elektronické obchodovanie, resp. postup audítora pri overovaní finančných výkazov účtovnej jednotky realizujúcej svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom počítačovej siete. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 59-72. VEGA 1/0069/13.
  článok

  článok

 7. KÖNIG, Brian - MÚČKA, Ján. Analýza vplyvu fiškálnych šokov na hospodársky rast. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-88.
  článok

  článok

 8. KORDOŠOVÁ, Alena. Finančné výkazy subjektov verejnej správy. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 89-100.
  článok

  článok

 9. KOTLEBOVÁ, Eva - LÁSKA, Ivan. Bayesovský prístup k bodovému odhadu pravdepodobnosti poistnej udalosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 101-112. VEGA 1/0271/13.
  článok

  článok

 10. LABUDOVÁ, Viera. Data mining using SAS enterprise miner. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 125-142. VEGA 1/0761/12, VEGA 1/0127/11.
  článok

  článok