Výsledky vyhľadávania

 1. PLECENIKOVÁ, Iveta. Karentované časopisy. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 19-20.
  článok

  článok

 2. DRUGDOVÁ, Barbora. Medzinárodná spolupráca Ekonomickej univerzity v Bratislave s Masarykovou univerzitou v Brne. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 29.
  článok

  článok

 3. ČARNICKÝ, Štefan. 10. výročie založenia Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmána v Košiciach. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 42-43.
  článok

  článok

 4. MUCHOVÁ, Eva - GROSHEK, Gerald. Náš hosť - profesor Gerald Groshek z Redlandskej univerzity, USA. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 28.
  článok

  článok

 5. KOLLÁR, Vojtech. Novoročný príhovor rektora EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 1-2.
  článok

  článok