Výsledky vyhľadávania

 1. RUŽEKOVÁ, Viera - PULLMANOVÁ, Terézia. Kedy bude spečatená ambiciózna dohoda medzi EÚ a Kanadou o voľnom obchode? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok


 2. RUŽEKOVÁ, Viera - PULLMANOVÁ, Terézia. Zemný plyn komodita s vlastnými špecifikami. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 3, s. 62-63.
  článok

  článok


 3. HRVOLOVÁ, Barbora - JAMNICKÝ, Peter. Zmena je podporou konkurencieschopnosti, ale... In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 4, s. 52-55.
  článok

  článok


 4. JAMNICKÝ, Peter. Skryté nástrahy rozhodovania. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 9, s. 30-32.
  článok

  článok


 5. KULTAN, Jaroslav. Bioplyn - surovina s budúcnosťou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 10, s. 32-33.
  článok

  článok


 6. KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok


 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Prehlbovanie vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom od vstupu do EÚ. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 32-35.
  článok

  článok


 8. BALÁŽ, Peter - VERČEK, Peter. Bude 21. storočie storočím Číny? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 28-31.
  článok

  článok


 9. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Nová výzva na predkladanie projektov v programe Inteligentná energia - Európa (IEE). In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok


 10. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Aktualizované obchodné podmienky - INCOTERMS R 2010. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 42-45.
  článok

  článok