Výsledky vyhľadávania

  1. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Zrážky zo mzdy a dohody o zrážkach zo mzdy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 2, s. 39-45.
    článok

    článok

  2. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Spôsoby skončenia pracovného pomeru. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 2, s. 15-22.
    článok

    článok