Výsledky vyhľadávania

 1. DROZDEKOVÁ, Ľuboslava. Motivácia a spokojnosť zamestnancov. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 11-13.
  článok

  článok

 2. ELEXOVÁ, Gabriela. Ľudský kapitál - kľúč k úspechu. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 14-18.
  článok

  článok

 3. PORUBSKÁ, Gabriela - MALÁ, Dana - PROKYPČÁKOVÁ, Katarína. Celoživotné vzdelávanie ako cesta ku znalostnej spoločnosti : skúsenosti PF UKF v Nitre. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 49-52.
  článok

  článok

 4. ADAMEC, Jarmil - BARTUSKOVÁ, Terezie. Cesta ke konkurenceschopnosti pomocí konceptu učící se organizace. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 4-7.
  článok

  článok

 5. ERNEKER, Jaroslav. Role interkulturní komunikace v sebeprosazování manažera. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 19-22.
  článok

  článok

 6. FABIAN, Peter. Mapa vedomostí - nástroj pre uchovávanie vedomostí expertov v prostredí www. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 23-26.
  článok

  článok