Výsledky vyhľadávania

 1. PETŘÍK, Tomáš. Odvodenie manažérskych systémov riadenia nákladov (MSRN 3), ich vzťah s ABC a manažérskym účtovníctvom. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 34-42.
  článok

  článok

 2. BAČIŠIN, Vladimír. Mladí zamestnanci preberajú firemné ciele horšie ako ich starší kolegovia. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 59-62.
  článok

  článok

 3. BAČIŠIN, Vladimír - KÁLOVEC, Marek - MIKLOŠ, Ivan. Minister financií SR Ivan Mikloš: Slovensko nemôže donekonečna stavať na tom, že sa u nás len vyrába. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 6-7.
  článok

  článok

 4. MIČO, Tomáš. Lákavá biometrická evidencia zamestnancov je väčšinou protizákonná. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 50-53.
  článok

  článok

 5. VRAVEC, Ján. Controlling inovácií, výskumu a vývoja – nový rozmer controllingu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 28-33.
  článok

  článok

 6. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Forenzný audit – nástroj odhaľujúci podvody v podniku! In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 44-46.
  článok

  článok

 7. PETŘÍK, Tomáš. Moderné koncepcie riadenia (MBO, BSC) a ich vzťah s modelom ABC a koncepciou ABC/ABM. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 34-43.
  článok

  článok

 8. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pre koho manažérsku zmluvu podľa Zákonníka práce a pre koho podľa Obchodného zákonníka. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 55-60.
  článok

  článok

 9. VRAVEC, Ján. Pravidlá úspešného vyjednávania. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 62-63.
  článok

  článok

 10. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Za pádom Enronu stálo kreatívne účtovníctvo. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 50-54.
  článok

  článok