Výsledky vyhľadávania

 1. PETŘÍK, Tomáš. Odvodenie manažérskych systémov riadenia nákladov (MSRN 3), ich vzťah s ABC a manažérskym účtovníctvom. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 34-42.
  článok

  článok

 2. BAČIŠIN, Vladimír. Mladí zamestnanci preberajú firemné ciele horšie ako ich starší kolegovia. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 59-62.
  článok

  článok

 3. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Forenzný audit – nástroj odhaľujúci podvody v podniku! In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 44-46.
  článok

  článok

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pre koho manažérsku zmluvu podľa Zákonníka práce a pre koho podľa Obchodného zákonníka. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 55-60.
  článok

  článok

 5. PETŘÍK, Tomáš. Moderné koncepcie riadenia (MBO, BSC) a ich vzťah s modelom ABC a koncepciou ABC/ABM. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 34-43.
  článok

  článok

 6. VRAVEC, Ján. Pravidlá úspešného vyjednávania. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 62-63.
  článok

  článok

 7. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Za pádom Enronu stálo kreatívne účtovníctvo. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 50-54.
  článok

  článok

 8. KADLEČÍK, Kristián. Po rozkvete solárnej energie jej pád. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 43-48.
  článok

  článok

 9. PETŘÍK, Tomáš. Vývojové fázy a využitie nákladového modelu ABC a manažérska koncepcia ABC/ABM. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 49-59.
  článok

  článok

 10. BAČIŠIN, Vladimír. Len veľmi málo štátov v minulosti neprežilo bankrot. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 15-17.
  článok

  článok