Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dvojprahový model kritických ochorení v nemocenskom poistení. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 106-112.
  článok

  článok


 2. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Kredibilný odhad poistného prostredníctvom Bühlmannovho-Straubovho modelu. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 113-120 [0,4]. VEGA 1/0724/08.
  článok

  článok


 3. PÁLEŠ, Michal. Softvér na redukciu poistných rizík pomocou Panjerových rekurentných vzťahov. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 36-42.
  článok

  článok


 4. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Rozhodovacie procesy pri finančných produktoch. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 85-91.
  článok

  článok


 5. POLJOVKA, Juraj. Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 57-60.
  článok

  článok


 6. PINDA, Ľudovít. Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 43-49.
  článok

  článok


 7. SLANINKA, František. Spoločná úloha franšízy a priority v redukcii poistného rizika. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 71-76.
  článok

  článok