Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Vývoj sobášnosti na Slovensku v rokoch 1919-1937. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0011-8265, 2009, roč. 51, č. 1, s. 24-35. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108703/180309q1.pdf>
  článok

  článok

 2. PAVLÍK, Zdeněk. Vývoj kritického myšlení a postavení demografie a statistiky v jeho rámci. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0011-8265, 2009, roč. 51, č. 1, s. 1-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108703/180309q1.pdf>
  článok

  článok

 3. MLČOCH, Lubomír. Rodina z pohledu institucionální ekonomie. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0011-8265, 2009, roč. 51, č. 1, s. 43-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108703/180309q1.pdf>
  článok

  článok