Výsledky vyhľadávania

  1. KMECO, Ľubomír. [Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí]. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 0139-8660, 2010, roč. 43, č. 1, s. 61-64. Recenzia na: Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí / Darina Eliašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2887-0.
    článok

    článok