Výsledky vyhľadávania

  1. GERTLER, Ľubomíra. [The Banker's handbook on credit risk. Implementing Basel II.]. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 119-120. Recenzia na: The Banker's handbook on credit risk. Implementing Basel II. / Morton Glantz, Johnathan Mun. - USA : Elsevier Academic Press, 2008. - ISBN 978-0-12-373666-6. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
    článok

    článok