Výsledky vyhľadávania

  1. HUDÁKOVÁ, Ivana. Regulácia trhu a zahraničný obchod s agrokomoditami. In Medzinárodné vzťahy 2004. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2004 : aktuálne problémy svetovej politiky a ekonomiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1888-3, s. 88-92.
    článok

    článok