Výsledky vyhľadávania

  1. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - BUDINSKÝ, Michal - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Úloha controllera v špecifických situáciách podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
    článok

    článok


  2. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - KALAFUTOVÁ, Ľudmila. Vnútropodnikový controlling. Bratislava : Elita, 1998. 251 s. ISBN 80-8044-054-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 2]