Výsledky vyhľadávania

 1. BRABENEC, Tomáš - MAREK, Petr. "Management" fees z pohledu problematiky transferových cen. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 7-19.
  článok

  článok


 2. FUJERIK, Martin - MAREK, Petr. Opce na akcie společnosti a jejich role při redukci nákladů zastoupení. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 20-34.
  článok

  článok


 3. MERGL, Tomáš - MAREK, Petr. Ocenění synergických efektů na samostatné bázi. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 35-45.
  článok

  článok


 4. ŠTĚPÁNKOVÁ, Blanka - VAŠEK, Libor. Regulace účetnictví - trendy a jejich úskalí. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 59-72.
  článok

  článok


 5. HOFMANOVÁ, Hana - STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Světová obchodní organizace: problémy a perspektívy na začátku nového století. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 73-86.
  článok

  článok


 6. KROUTILÍKOVÁ, Renáta - CIHELKOVÁ, Eva. Čína - druhý největší obchodní partner EU. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 94-102.
  článok

  článok


 7. MARKOVÁ, Jindřiška - STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Německá ekonomika na počátku nového tisíciletí. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 110-122.
  článok

  článok


 8. DUŠKOVÁ, Dagmar - ZAMAZALOVÁ, Marcela. Jakou funkci má ve společnosti sociální reklama? In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 123-131.
  článok

  článok


 9. JEBAVÁ, Alžběta - KOTÝNKOVÁ, Magdaléna. Analýza konkurenceschopnosti lidského kapitálu České republiky ve srovnání se zeměmi EU-15. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 191-199.
  článok

  článok


 10. ŽIROVNICKÁ, Miroslava. Fiktivní firma a její role při rozvoji ekonomických znalostí a jazykových dovedností. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 4, s. 18-25.
  článok

  článok