Výsledky vyhľadávania

 1. JUREKOVÁ, Zuzana - BLAŽEJ, Anton - ŽÁČIKOVÁ, Lucia. Rastlinná biomasa, ako obnoviteľný zdroj energie. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 2, s. 29-32. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/2/>
  článok

  článok

 2. DVOŘÁK, Marek - PAPCUNOVÁ, Viera. Analýza využívania obecného majetku. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 2, s. 41-45. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/2/>
  článok

  článok

 3. GECÍKOVÁ, Ivana. Hodnotenie ekonomickej základne vidieckych regiónov aplikáciou analýzy štrukturálnych zmien. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 2, s. 36-40. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/2/>
  článok

  článok

 4. LÁTEČKOVÁ, Anna. Informačná podpora environmentálneho monitoringu a manažmentu. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 2, s. 54-56. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/2/>
  článok

  článok

 5. FÁZIKOVÁ, Mária. Procesy reštrukturalizácie v ekonomickej základni vidieckych regiónov v Slovenskej republike. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 1, s. 1-7. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/1/>
  článok

  článok

 6. BALÁŽOVÁ, Eva. Teoreticko-metodologické prístupy k aplikácii benchmarkingu v manažmente miestnych samospráv v SR. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 1, s. 13-17. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/1/>
  článok

  článok