Výsledky vyhľadávania

 1. BRZIAKOVÁ, Ivana - SEMAN, Ján. Zhodnotenie doterajšieho vývoja a strednodobý výhľad v oblasti vybraných štatistík v procese harmonizácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Jún 2006, roč. 14, č. 6, s. 14-15.
  článok

  článok

 2. ŠUSTER, Martin. Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Jún 2006, roč. 14, č. 6, s. 2-6.
  článok

  článok

 3. CÁR, Mikuláš. Ceny energií ako dôležitý faktor vývoja inflácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Jún 2006, roč. 14, č. 6, s. 7-13.
  článok

  článok

 4. Vývoj na domácich finančných trhoch v roku 2005. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Jún 2006, roč. 14, č. 6, s. 16-21.
  článok

  článok

 5. KAČKOVIČOVÁ, Mária. Americko-slovenská banka. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Jún 2006, roč. 14, č. 6, s. 27.
  článok

  článok

 6. CHOVANOVÁ, Adriana. Formy elektronického bankovníctva. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Jún 2006, roč. 14, č. 6, s. 22-25.
  článok

  článok

 7. Platobný styk v Slovenskej republike v roku 2005. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Máj 2006, roč. 14, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok

 8. MAJERSKÝ, Radovan. Zložitá cesta k hospodárskej a menovej únii. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Máj 2006, roč. 14, č. 5, s. 22-24.
  článok

  článok

 9. BARRI, Ivan. Prvý rok reálneho fungovania druhého piliera dôchodkového zabezpečenia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Máj 2006, roč. 14, č. 5, s. 6-9.
  článok

  článok

 10. Vývoj na domácich finančných trhoch v roku 2005. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Máj 2006, roč. 14, č. 5, s. 10-14.
  článok

  článok