Výsledky vyhľadávania

 1. RIMARČÍK, Marián. Štatistické vlastnosti menových kurzov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Marec 2006, roč. 14, č. 3, s. 6-8.
  článok

  článok

 2. PASTORÁKOVÁ, Erika. [Bankopoisťovníctvo]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Marec 2006, roč. 14, č. 3, s. 28. Recenzia na: Bankopoisťovníctvo / Anton Korauš. - 2005 ; Bratislava : Sprint vfra. - ISBN 80-89085-41-5.
  článok

  článok

 3. VOLOŠINOVÁ, Darina - KAFKOVÁ, Eva. Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995-2004 : komparácia vybraných ukazovateľov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Február 2006, roč. 14, č. 2, s. 22-24.
  článok

  článok

 4. GONDA, Vladimír. Menové krízy (empíria a teória). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Február 2006, roč. 14, č. 2, s. 30. Recenzia na: Měnové krize : (empirie a teorie) / Mojmír Helísek. - Praha : Professional Publishing, 2004. - ISBN 80-86419-82-7.
  článok

  článok

 5. KAFKOVÁ, Eva - VOLOŠINOVÁ, Darina - SZKARLAT, Anna. Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995 - 2004 : Poľská republika. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Január 2006, roč. 14, č. 1, s. 22-25.
  článok

  článok

 6. IŠA, Ján. Ekonómia v novej ekonomike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Január 2006, roč. 14, č. 1, s. 28. Recenzia na: Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-063-3.
  článok

  článok

 7. BOBÁKOVÁ, Viktória. Národný plán zavedenia eura v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, 2006, roč. 14, č. 4, s. 24.
  článok

  článok