Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Ondrej. Škoda a s ňou súvisiace vybrané problémy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 37-39.
  článok

  článok


 2. MINTÁL, Ján. Zmeny v daňovej uznateľnosti výdavkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 2-4.
  článok

  článok


 3. BORČÍKOVÁ, Jana. Modelová zmluva OECD a jej vplyv na zdanenie príjmov v SR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 6-13.
  článok

  článok


 4. MACKOVÁ, Zuzana. Kategorizácia pracovných činností podľa stupňa náročnosti práce a minimálne mzdové nároky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 24-26.
  článok

  článok


 5. MINTÁL, Ján. Povinnosti v podnikaní a sankcie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 27-32.
  článok

  článok


 6. MINTÁL, Ján. Niektoré otázky internetového obchodu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 11-13.
  článok

  článok


 7. BORČÍKOVÁ, Jana. Modelová zmluva OECD a jej vplyv na zdanenie príjmov v SR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 14-16.
  článok

  článok


 8. VAJDOVÁ, Iveta. Vykonávanie ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 32-34.
  článok

  článok


 9. BALÁŽ, Ondrej. Účtovanie o emisných kvótach. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 41-43.
  článok

  článok


 10. LIŠKOVÁ, Ľudmila. Finančný lízing v jednoduchom účtovníctve v kocke. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 50-54.
  článok

  článok