Výsledky vyhľadávania

 1. BORODOVČÁK, Michal. Komentár k zmenám zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 2, s. 2-7.
  článok

  článok


 2. BORODOVČÁK, Michal. Komentár k zmenám zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok


 3. DOBŠOVIČ, Dušan. Povinnosti v podnikaní a sankcie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok


 4. MINTÁL, Ján. Niektoré otázky internetového obchodu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 11-13.
  článok

  článok


 5. MINTÁL, Ján. Zmeny v daňovej uznateľnosti výdavkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 2-4.
  článok

  článok


 6. MINTÁL, Ján. Povinnosti v podnikaní a sankcie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 27-32.
  článok

  článok


 7. DOBŠOVIČ, Dušan. Faktoring a forfaiting z pohľadu daní a účtovníctva. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 6, s. 15-17.
  článok

  článok


 8. BORČÍKOVÁ, Jana. Modelová zmluva OECD a jej vplyv na zdanenie príjmov v SR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 14-16.
  článok

  článok


 9. BALÁŽ, Ondrej. Škoda a s ňou súvisiace vybrané problémy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 37-39.
  článok

  článok


 10. BORČÍKOVÁ, Jana. Modelová zmluva OECD a jej vplyv na zdanenie príjmov v SR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 6-13.
  článok

  článok