Výsledky vyhľadávania

 1. BORODOVČÁK, Michal. Komentár k zmenám zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 2, s. 2-7.
  článok

  článok


 2. BEŇOVÁ, Marcela. Zmeny v správe daní a poplatkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 2, s. 31-36.
  článok

  článok


 3. VAJDOVÁ, Iveta. Konkurz a reštrukturalizácia - nová zákonná úprava. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 2, s. 43-45.
  článok

  článok


 4. BORODOVČÁK, Michal. Komentár k zmenám zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok


 5. BORČÍKOVÁ, Jana. Modelová zmluva OECD a jej vplyv na zdanenie príjmov v SR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 9-12.
  článok

  článok


 6. RYBÁNSKY, Ľudovít. Daň z pridanej hodnoty po 1. januári 2006. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 13-18.
  článok

  článok


 7. VARGOVÁ, Mária - HEČKOVÁ, Radka. K novele zákona o miestnych daniach. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 18-23.
  článok

  článok


 8. VAJDOVÁ, Iveta. Konkurz a reštrukturalizácia - nová zákonná úprava. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 29-31.
  článok

  článok


 9. DOBŠOVIČ, Dušan. Povinnosti v podnikaní a sankcie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok


 10. MINTÁL, Ján. Niektoré otázky internetového obchodu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 11-13.
  článok

  článok