Výsledky vyhľadávania

 1. MARKOVIČ, Peter. Účtovné zachytenie menových derivátov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 43-48.
  článok

  článok


 2. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Účtovná závierka malých a stredných podnikov z pohľadu IFRS. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 53-54.
  článok

  článok


 3. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Rozšírenie IFRIC v oblasti vložených derivátov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 55.
  článok

  článok


 4. ŠULOVSKÁ, Miriama. Účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov z hľadiska času. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 35-37.
  článok

  článok


 5. MARKOVIČ, Peter. Účtovné zachytenie úrokových derivátov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 43-49.
  článok

  článok


 6. HVASTOVÁ, Jozefína. Dopady inflácie na účtovníctvo podniku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 49-50.
  článok

  článok


 7. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Finančné komentáre vedenia (manažmentu) a príprava zmien v oceňovaní podľa IFRS. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 55-57.
  článok

  článok


 8. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Účtovná závierka malých a stredných podnikov z pohľadu IFRS. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 6, s. 54-55.
  článok

  článok


 9. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Konvergenčný proces medzi IFRS a US GAAP. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 6, s. 55-56.
  článok

  článok


 10. SKLENKA, Miloš. Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statement). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 2, s. 46-50.
  článok

  článok