Výsledky vyhľadávania

 1. SKLENKA, Miloš. Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statement). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 2, s. 46-50.
  článok

  článok


 2. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Novelizácie IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie a ďalšie pripravované zmeny. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 2, s. 55-58.
  článok

  článok


 3. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Aktuálne zmeny v medzinárodných štandardoch pre finančné vykazovanie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 1, s. 55-57.
  článok

  článok


 4. KUBICOVÁ, Jana. Zápočet daňovej straty zahraničnej pobočky na zisk materskej spoločnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 3, s. 20-24.
  článok

  článok


 5. SKLENKA, Miloš. Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statement). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 3, s. 31-35.
  článok

  článok


 6. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Predstavenie IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie a iné novinky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 3, s. 39-42.
  článok

  článok


 7. MARKOVIČ, Peter. Účtovné zachytenie menových derivátov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 43-48.
  článok

  článok


 8. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Účtovná závierka malých a stredných podnikov z pohľadu IFRS. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 53-54.
  článok

  článok


 9. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Rozšírenie IFRIC v oblasti vložených derivátov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 5, s. 55.
  článok

  článok


 10. ŠULOVSKÁ, Miriama. Účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov z hľadiska času. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISSN 1335-7034, 2006, roč. 11, č. 4, s. 35-37.
  článok

  článok