Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEBESTOVÁ, Ľubica. Delegovanie podporuje rozvoj ľudí. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 6-8.
  článok

  článok

 2. KOŠTURIAK, Ján. Princíp etiky a poctivosti. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 38.
  článok

  článok

 3. KASSAY, Štefan. Kríza marketingu alebo marketing v dobe krízy? In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 39.
  článok

  článok

 4. PAVLÍK, L. Čím viac peňazí, tým menší výkon. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 19-21.
  článok

  článok

 5. ŠKUTKOVÁ, Jana. Reklama a jej reálne možnosti. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok

 6. HAJNALA, Jozef. Prezentujte sa tam, kde je najviac ľudí. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 44-45.
  článok

  článok

 7. BYSTRICKÝ, Juraj. Novela Obchodného zákonníka. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 50-51.
  článok

  článok

 8. TEPLICKÁ, Katarína. Optimalizácia nákladov pomocou Balance Scorecard. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 52-54. VEGA 1/0002/08 a 1/0270/08.
  článok

  článok