Výsledky vyhľadávania

 1. LÕLDESOVÁ MOTAJOVÁ, Zuzana. Zákon o zdravotnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 1, s. 7-54.
  článok

  článok

 2. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 1, s. 75-112.
  článok

  článok

 3. DOBŠOVIČ, Dušan. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 1, s. 55-72.
  článok

  článok

 4. Novely zdravotných zákonov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 1, s. 113-158.
  článok

  článok

 5. KOVÁČOVÁ, Zdenka. Novela zákona o dani z príjmov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 1, s. 162-164.
  článok

  článok

 6. HLAVÁČOVÁ, Jana. Oslobodenie od dane. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 2, s. 227-252.
  článok

  článok

 7. Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 3, s. 7-40.
  článok

  článok

 8. HUDECOVÁ, Ivana. Rozdiely vo vedení účtovníctva v akciovej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 3, s. 115-120.
  článok

  článok

 9. MAČUHA, Miroslav. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky. Byť, či nebyť ? In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 3, s. 174-196.
  článok

  článok

 10. BARTL, Jaroslav. Finančné rámce podnikania zahraničných osôb v Slovenskej republike. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2006, č. 3, s. 208-224.
  článok

  článok