Výsledky vyhľadávania

 1. ZELINOVÁ, Milota. Kompetencie a škola zdravia. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 7, s. 3-5.
  článok

  článok

 2. KESSELOVÁ, Jana - FRANKO, František. Úspešnosť humanitne orientovaných študentov v priamej a dištančnej výučbe. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 8, s. 14-15.
  článok

  článok

 3. CHROMÝ, Jan. Význam multimédií ve vzdělávání. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 8.
  článok

  článok

 4. OBDRŽÁLEK, Zdeněk. Vzťah školského manažmentu ku skvalitňovaniu činnosti školy. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 7, s. 9-11.
  článok

  článok

 5. BREČKA, Peter. Digitálne knižnice. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 7, s. 11-15.
  článok

  článok

 6. CHROMÝ, Jan. Stávající hodnocení vzdělávacích prostor. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 5, s. 3-8.
  článok

  článok

 7. FANČOVIČOVÁ, Jana. Využitie informačno-komunikačných technológií na vyučovaní. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 5, s. 15-16.
  článok

  článok

 8. ŠIMKOVÁ, Zuzana. Prognóza vývoja slovenského školstva do roku 2015 a reformy vo vzdelávaní v európskych krajinách. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 5.
  článok

  článok

 9. HAMAJ, Pavol. Vojenská didaktika ako súčasť všeobecnej didaktiky. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 3.
  článok

  článok

 10. ČANDÍK, Marek. Paradigma didaktiky informatiky. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 3.
  článok

  článok