Výsledky vyhľadávania

 1. ORBÁNOVÁ, Darina. Základné prístupy k vyučovaniu. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 8.
  článok

  článok

 2. VELICHOVÁ, Ľudmila. Meranie efektívnosti vyučovacích metód - experiment. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 1.
  článok

  článok

 3. NOVÁK, Jaromír. Miesto všeobecného ekonomického vzdelávania v školskej sústave SR. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 6, s. 3-8.
  článok

  článok